Wednesday, 01 April 2015
 
  หน้าหลัก arrow สมาชิก อบต.
template designed by peekmambo.com
 
รวม vdo อบต.
จักรยานแรลลี่ อบต.บ้านเกาะ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มิวสิควีดีโอ ตำบลบ้านเกาะ
ส่งกำลังใจให้นายกตา นายกขวัญใจตำบลบ้านเกาะ
สรุปรายงานประจำปี 2553-2554
สารธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาค1
สายธารน้ำใจช่วยภัย(น้ำท่วม)ภาค2
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติตำบล
ข้อมุลตำบล
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านเกาะ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธิ์การบริหาร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
มอบอำนาจนายก
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศรับสมัครบุคลากร
สภา อบต.บ้านเกาะ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การคำนวณค่าภาษีรายปี 2557
การชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ
รายงานผลปฏิบัติการ
แผนพัฒนาตำบล
แถลงผลการปฏิบัติงาน
ลดระยะการปฏิบัติงาน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนการดำเนินงาน
OTOP อบต.บ้านเกาะ
หม้อแกงฟัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความสิ่งแวดล้อม
โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบขออนุญาตขุดเจาะ
ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ
เมนูอื่นๆ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์1
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์2
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหากฤษฎีกา
ระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน ฯ
ระเบียบกองทุน ฯ
บันทึกข้อตกลง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
สมาชิก อบต. PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   

Image
ตำแหน่งว่าง
ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ

Image
นายมนูญ  ไพรเกาะ
รองประธานสภา อบต.บ้านเกาะ

                               Image                               
                         นายอมร     ทือเกาะ                          
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  

Image
นายณรงค์   จาเกาะ 
               สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2                 

Image
         นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

Image
         ร.ต.สมพงษ์  พิพิธภัณฑ์      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
                                 
Image
       นางตวงทิพย์  เกิดนอก     
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

Image
         นายโสภณ   ศรีสันเทียะ      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

Image
      นายสุเทพ  ทือเกาะ      
  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

Image
         นายจิรพัฒน์   หวังแนวกลาง      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

Image
         นายสมชาย  แย้มศิลา      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

Image
         นายจักรินทร์  กองทุ่งมน      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
                                  
          
แผนที่อบต.บ้านเกาะ
แผนที่อบต.บ้านเกาะ


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai

Get The Best Free Mambo Templates at www.peekmambo.com