Monday, 26 January 2015
 
  หน้าหลัก arrow สมาชิก อบต.
template designed by peekmambo.com
 
รวม vdo อบต.
VDO ซ้อมแผนป้องกันภัย 2556
.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556
จักรยานแรลลี่ อบต.บ้านเกาะ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มิวสิควีดีโอ ตำบลบ้านเกาะ
ส่งกำลังใจให้นายกตา นายกขวัญใจตำบลบ้านเกาะ
สรุปรายงานประจำปี 2553-2554
สารธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาค1
สายธารน้ำใจช่วยภัย(น้ำท่วม)ภาค2
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติตำบล
ข้อมุลตำบล
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
เช็คเมล์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธิ์การบริหาร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
มอบอำนาจนายก
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สภา อบต.บ้านเกาะ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การคำนวณค่าภาษีรายปี 2557
การชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ
รายงานผลปฏิบัติการ
แผนพัฒนาตำบล
แถลงผลการปฏิบัติงาน
ลดระยะการปฏิบัติงาน
แผนจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี2557
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนการดำเนินงาน
OTOP อบต.บ้านเกาะ
หม้อแกงฟัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความสิ่งแวดล้อม
โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบขออนุญาตขุดเจาะ
ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ
เมนูอื่นๆ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์1
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์2
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหากฤษฎีกา
ระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน ฯ
ระเบียบกองทุน ฯ
บันทึกข้อตกลง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
สมาชิก อบต. PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   

Image
ตำแหน่งว่าง
ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ

Image
นายมนูญ  ไพรเกาะ
รองประธานสภา อบต.บ้านเกาะ

                               Image                               
                         นายอมร     ทือเกาะ                          
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  

Image
นายณรงค์   จาเกาะ 
               สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2                 

Image
         นายบุญเกื้อ  กิ่งกุ่มกลาง      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

Image
         ร.ต.สมพงษ์  พิพิธภัณฑ์      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
                                 
Image
       นางตวงทิพย์  เกิดนอก     
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

Image
         นายโสภณ   ศรีสันเทียะ      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

Image
      นายสุเทพ  ทือเกาะ      
  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

Image
         นายจิรพัฒน์   หวังแนวกลาง      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

Image
         นายสมชาย  แย้มศิลา      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

Image
         นายจักรินทร์  กองทุ่งมน      
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
                                  
          
แผนที่อบต.บ้านเกาะ
แผนที่อบต.บ้านเกาะ


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai

Get The Best Free Mambo Templates at www.peekmambo.com